Trivselsregler

Alle skal føle seg trygge og ha det gøy

Derfor forventer vi at du som besøker oss tar hensyn til andre, respekterer andre og viser forsiktighet. Vi ønsker ikke at du kan skade hverken deg selv eller andre.

Vi har ingen toleranse for vold, skadeverk, hærverk,tyveri, slåssing, mobbing eller trusler

Det samme gjelder dytting, knuffing og dårlig oppførsel.

  • Uønsket adferd medfører bortvisning fra anlegget.
  • Gjentakelse fører til permanent adgangsnekt.
  • Lovbrudd vil bli anmeldt til politiet.

Rookie er en plass for fysisk aktivitet og moro, ikke en plass å henge.

  • For at alle skal føre seg trygge, ønsker vi at ingen opptrer i større grupper når de ikke er i aktivitet. Dette kan være ubehagelig for andre gjester.
  • Ta deg gjerne en pause når du er ferdig, bare husk å gi plassen din videre til andre.

Aktiviteter og apparater skal kun brukes til det de er ment for.

Ikke bruk dem til andre ting. Det er kun klatrevegg og hinderløype som skal klatres i. Utstyr som du låner forventer vi du bruker med forsiktighet. Er du i tvil om hva du kan gjøre eller ikke? Spør noen som jobber her.

Star
Star

KALender

Kalender