Om Rookie

Rookie er et initiativ fra Folkehallene som bygger på erfaringene fra sommertilbudet vårt, Sommer i Folkehallene.

Rookie er bygget opp rundt de samme prinsippene som Sommer i Folkehallene: Gratis, stor variasjon i aktiviteter og mange åpne tilbud som ikke krever planlegging eller påmelding.

Aktivitetene i Rookie publiseres i kalenderen

Målet er å skape en arena for sosial interaksjon og fysisk aktivitet hvor alle er velkomne, og som blir ekstra verdifullt for de som ikke er i gang med organisert idrett, og de som ønsker å utvide sitt sosiale nettverk.

Tanken bak gratisprinsippet er at Rookie skal fungere utjevnende sosialt.

Det er også et mål at Rookie skal introdusere deltagerne til nye idretter, og på den måten medvirke til at flere barn finner veien inn i idrettslagene i regionen.

Rookie er et samarbeid mellom Vår Energi og Folkehallene, lansert september 2022.

Har du spørsmål om Rookie, må du gjerne sende en e-post til post@folkehallene.no

Star
Star
ImagemaskImagemask

KALender

Kalender